Home

” Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die, het beloofd heeft is getrouw.” Hebreeën 10:23

Wij nodigen uw van harte uit op een ontmoetingsbijeenkomst.

Wij vragen uw aandacht voor de aankondiging op de pagina van de speciale samenkomsten.

de-smalle-weg-definitief