Home

god is goed

god is good

God was op een prachtige manier aan het werk vorige week in zaal de Kerkewegel in Blankenberge. Diverse mensen zijn tot genezing gekomen, verschillende mensen hebben de keuze voor Jezus Christus gemaakt. God sprak via Evangelist Jan Zijlstra een duidelijke profetie uit over de voorgangers voor het gebied Blankenberge, en zegende hen meteen ook in voor deze opdracht.

DE VELDEN IN BLANKENBERGE ZIJN KLAAR VOOR DE OOGST.

We mochten dan ook diverse mensen uit deze genezingsdienst in onze gemeente verwelkomen. Bijzondere mensen, die hun schouders willen meehelpen zetten in het gebied Blankenberge. Zoals het hart van God vervuld was op de genezingsbijeenkomst, zo was ons hart vervuld over de goedheid van God, een God die nooit in de steek laat. We zien al uit naar een volgende bijeenkomst in Blankenberge.

guides

‘Mijn God zal in al uw behoeften naar Zijn Rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus’

(Filippenzen 4, 19)

Gods Woord is medicijn voor uw ganse lichaam

ourgod

Spreuken 4, 20-22

‘Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart.

Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam’

Door een mail die ik vorige week kreeg uit Blankenberge, appeleert de Heilige Geest mij om u te zeggen : ‘Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor uw ganse lichaam’ God belooft ons iets dat buiten elke medische behandeling of psychotherapeutische begeleiding toch een medicijn zal zijn voor ons ganse lichaam.

HET WOORD VAN GOD !!!

LEVEN EN GENEZING ZIJN BESLOTEN IN ZIJN WOORDEN EN UITSPRAKEN

 Hoe kan het dan dat zoveel christenen, of ze beweren het althans, ziek zijn? De Bijbel is duidelijk : Hij belooft genezing voor diegenen die ze vinden. Het vinden van het Woord is meer dan het lezen van het Woord. Het vinden van het Woord van God is het Woord horen en er nauwgezet naar handelen. Ik roep allen die dit lezen op om goed te horen wat God zegt : Neem Gods Medicijn en handel overeenkomstig het voorschrift, zodat het werkzaam kan zijn in uw leven.

Mensen, gelovigen van vandaag, willen teveel het medicijn, maar ze willen dit niet innemen volgens de instructies, volgens de bevelen van God. De aanwijzingen op het flesje van Gods medicijn, zijn heel duidelijk :

SLA ACHT OP MIJN WOORDEN

NEIG UW OOR TOT MIJN UITSPRAKEN

LAAT ZE NIET WIJKEN UIT UW OGEN

BEWAAR ZE DIEP IN UW HART

 Laat ons dagelijks gebed dan ook zijn :‘Heer, u hebt gezegd dat Uw Woorden als medicijn voor mijn lichaam zullen zijn, wel Heer, vanaf dit moment neem ik het in, UW Woord, en doe ik het zoals het voorgeschreven staat, in de naam van Jezus Christus’. Dank u Heer voor het Leven en de Genezing dat ik op deze manier mag ontvangen

 Om het Woord te horen en te doen, kom naar onze bijeenkomsten, iedere zondag om 10u30. Laat je niet bepalen door wat men zegt, maar volg je hart, en kom bij Hem terecht.

Pastors Frans en Trui Meyfroodt

 

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 361 andere volgers