Home

Genezingsdienst

Met Evangelist Jan Zijlstra

Wings of healing Ministries

Nederland

zijl

Door zijn striemen zijt gij genezen’

(1 Petrus 2,24)

Kom en zie!  Want Hij heeft een wonder klaar voor jou!!

Meer informatie zie speciale samenkomsten

 

Vluchten – vluchten – vluchten

Hoe lang nog?

hart5

 

De laatste dagen denken wij als pastors heel dikwijls op het volk van Israel.

God zond Mozes om hen uit de slavernij naar het Beloofde Land te leiden.Maar, er was gemor – opstand tegen het gezag – in de woestijn geklaag en geklaag dat ze dit niet hadden en dat niet hadden en dit moesten doen en dat moesten doen, weinig zondebesef waardoor ze telkens weer in de afgoderij vervielen, eens op weg wilden ze voortdurend terugkeren naar Egypte, want in Egypte hadden ze tenminste dit en tenminste dat – wat uiteindelijk resulteerde in het feit dat ze over een reis die acht dagen moest duren, veertig jaar gedaan hebben, en nog met geen enkel resultaat, want alleen enkelen zijn mogen binnengaan in het Beloofde Land. Dit is en zal de situatie zijn van veel zogezegde christenen.Wij denken daar dikwijls op nu het volk van God dreigt te verzanden in kilheid, liefdeloosheid ten aanzien van mekaar en wetteloosheid (geen acceptatie van gezag en kennis van Gods principe van onderwerping).De Bijbel spreekt niet over de wereld die kil en liefdeloos wordt, het gaat werkelijk in de Bijbel over de wetteloosheid van het volk van God, een dreigende totale wetteloosheid, gevuld met enkel egoïsme, eigen agenda en eigen plannen.Wanneer zal de exodus stoppen van al die zogezegde christenen die verhuizen van gemeente naar gemeente?

Geen enkele vraag wordt gesteld, geen enkele verantwoording dient afgelegd te worden., men doet maar aan, en de volgende gemeente staat mogelijks reeds te wachten met open armen zonder die nodige verantwoording te vragen.We vinden het gruwelijk dat herders, voorgangers, kunnen akkoord gaan met deze exodus. Verhuis na verhuis – van gemeente naar gemeente – zonder enige vorm van transformatie, en…. tot de dezelfde problemen zich weer aandienen.

Tolerantie en rebellie hebben de plaats ingenomen van Gods regels en principes met als gevolg een onbeschermd leven.Wanneer komt er zondebesef bij dit alles.Wanneer komt er belijdenis van zonde bij dit alles. Ze denken dat alles ongestraft kan gebeuren, in functie van me, myself en I..

Sommige kerken zetten niet alleen hun deuren wijd open voor alles wat van de wereld en het vlees is, ze verwelkomen ook systematisch mensen die ongegeneerd een nieuwe kerk aandoen zonder enige vraagstelling of verantwoording. Het Woord zegt dat het Woord zal oordelen. Velen zullen verrast zijn dat ze niet gekend zijn door God.Het kan toch niet als wij werkelijk Gods principes kennen, dat christelijke gemeentes massaal meewerken aan de volksverhuis van gemeente naar gemeete.

Het kan toch niet dat telkens weer zoveel mensen gekwetst worden omdat het toelaatbaar is dat geen enkele vernatwoording dient opgenomen te worden.Het kan toch niet dat de ene gemeente ‘ zogezegd bloeit’ met het volk uit de andere gemeente.Het kan toch niet dat Gods volk God zichtbaar maakt en identificeert met alles wat van het vlees is en dus puur egoïsme en zelfzucht openbaart.

God vindt dit een gruwel, en het dient God en Zijn kerk helemaal niet, integendeel.Mensen gaan daar waar ze comfortabel kunnen zijn, met rust gelaten worden en op tijd hun zeg kunnen zeggen, hun goesting doen en hun gelijk kunnen halen.

Wel, de tempel van God, kan niet afhankelijk zijn van wat mensen zeggen en willen doen, maar van wat God zegt, en wil doen, en dit staat boven alles, want niet wij maar Hij is aan het kruis gegaan. We maken door dit soort toestanden alsmaar meer het kruis belachelijk.

God zal de kerk niet doen groeien in zo’n omgeving van smeerlapperij, onreinheid, onheiligheid, wetteloosheid, en wat nog meer.

Wij bidden God voor waarlijke discipelen, Christus-volgers, christenen dus.

begrijpen

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 361 andere volgers