Home

 

Wereldberoemde uitspraken van Jezus

“Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht hebben dat leven geeft.”

“Ik ben niet gekomen om goede mensen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen.’

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij.”

“Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.”

“Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.”

“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft,”

“Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.”

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik.”
“Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.”

 

 

.

 

 

 

 

Advertenties