Home

 

Maak kennis met Gods overwinningskracht voor jouw leven.

JEZUS LEEFT

he

 

Jezus stierf aan het kruis, ook voor jou.

Jezus stond op, ook voor jou !

Hij is de Enige in de mensengeschiedenis die is opgestaan, nadat Hij stierf voor ons, in de plaats van ons.
Jezus is niet opgestaan als een religieuze figuur onder de velen, maar Hij is, ook voor jou, De Weg, De Waarheid en Het Leven in alle aspecten van uw leven.
Wat een simpel leven kunnen wij hebben, als we onze ogen en ons leven op Hem gericht houden.
Jezus is niet gekomen om een godsdienst te zijn, een vakje van uw leven, Jezus is gekomen om alles wat geen leven is, op zich te nemen, en jou een nieuw leven te geven.
‘want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon, gegeven heeft, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’

Wij willen een gemeenschap van christenen zijn die in Hem geloven, en Zijn Weg gaan in alle aspecten van ons leven, zodat wij met zekerheid ten volle kunnen leven in eeuwigheid.
Jezus is niet alleen gekomen voor de kleine problemen, Hij is gekomen voor ALLE problemen, voor alle ellende, voor alle ziekte, voor alle zonde, voor alles wat ons vernietigt of doet verloren gaan.
Jezus leeft, en Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor alle eeuwigheid.
Hij houdt van jou, Hij wil alles wat Hij beloofd heeft door Zijn Woord, ook doen voor jou!
Geloof je het? Kom dan en Zie, Hij zal het ook doen voor jou.

 

Advertenties