Home

 

power

Ten eerste, lees de Bijbel meer met je hart dan met je verstand. Met je verstand wil je begrijpen en weten, met je hart verlang je naar dingen en heb je dingen lief.

Ten tweede, lees de Bijbel altijd in gemeenschap met de levende God. Laat je hart stil zijn om God Zelf te horen spreken. Dan zal het Woord je tot een grote zegen zijn.

Ten derde, lees de Bijbel als een levend Woord, waarin de Heilige Geest woont en dat Woord zal zeker werken in diegenen die geloven. De Heilige Geest is met en in het Woord.

Ten vierde, lees de Bijbel met overtuiging, dat je niet alleen naar het Woord wil luistern, maar dat je er ook naar wilt handelen. Wees geen hoorder alleen van het Woord, wees een dader van het Woord

Lees het Woord en neem er alle tijd voor, je krijgt op aarde niets zonder er de tijd voor te nemen.

De beste uitlegger van de Bijbel is de Bijbel zelf, daarom bestudeer het Woord. Laat het Woord op de ene plaats uitgelegd en bevestigd worden door het Woord op een andere plaats.

Heb Gods Woord lief, lees niet slechts net genoeg om niet achteruit te gaan, maar laat dit één van je belangrijkste bezigheden zijn op aarde.

(Het Nieuwe Leven -Andrew Murray)