Home

 

Wees een zegen !

Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken , en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn’

Deze tekst laat drie dingen zien : als eerste het doel waartoe God je roept, vervolgens wat de kracht is die tot dat doel leidt en als derde de plaats waar die kracht wordt gevonden.

Wees een zegen! Dat is het doel waartoe God allen die in Hem geloven afzondert. God wil je doen begrijpen dat Hij je niet alleen zegent omdat je zelf zou gelukkig zijn, maar omdat je ook Zijn zegen aan anderen zou bekendmaken. (Math. 5, 44-45)

God Zelf is de Liefde en daarom zegent Hij. De liefde zoekt zichzelf niet. Als de liefde van God in je komt door de Heilige Geest, zoekt ze door jou heen andere mensen (1 joh 4,11 en Jes 58, 10-11).

Je hebt als gelovige genade ontvangen met het doel anderen te zegenen. Op die manier word je zelf overvloedig gezegend. (Psalm 112, 5; 2 Cor 9, 6-8)

God heeft je in Christus gezegend met alle geestelijke zegeningen (Ef. 1,3)

Als je jezelf door christus laat vervullen met deze zegeningen, word je tot een zegen.

De zegen van God bevat een grote kracht die leidt tot groei en toename (Gen. 1,22;Gen 9,1; Gen 22,17 en Gen 26,24)

De zegen heeft altijd de kracht in zich om anderen te zegenen. Om dit te ervaren moet jet wel naar het land van belofte gaan. Dit betekent dat je alleen gaat leven in het geloof aan de belofte. God wil dat je jezelf losmaakt en afzondert van het natuurlijke leven van het vlees. De weg tot de zegen van God is de opoffering van wat je als mens het dierbaarste is (ga weg uit je land en uit je maagschap, en uit je vaders huis, en ga uit naar het land dat ik u wijzen zal).

Ga uit het oude leven naar het nieuwe leven waar God alleen je Gids is. In dat nieuwe leven heeft God jou helemaal voor Zichzelf en leef je vertrouwend op Zijn belofte.

Christen! Doe wat Hij vraagt, leef niet langer het eigen natuurlijk leven, waarin de wereld alles is, maar leef het leven van de Geest, wandel in de Geest, heb omgang met Hem en niet meer met de wereld.

Dan word je ontvankelijk voor Zijn zegen en zo kun je anderen tot zegen zijn.

Hoor Gods stem : Ik zal je zegenen en je zult tot een zegen zijn !!!

(genomen uit het Nieuwe Leven van Andrew Murray)

 

 

 

 

(

 

 

 

.

 

 

 

 

Advertenties